Pracownicy

Koordynatorka projektów naukowych
Anna Labentz
+49 30 486 285 57

Literaturo- i kulturoznawczyni, studia nauk o komunikacji (specjalizacja: Europa Wschodnia  oraz anglistyki i amerykanistyki  na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn (2006-2009), studia europejskie (specjalizacja: kultura) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2009-2012) oraz studia skandynawskie na Uniwersytecie w Oulu, Finlandia (2010). W 2011 r. udział w tworzeniu koncepcji i realizacji polsko-niemieckich oprowadzań tandemowych po wystawie „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” w Martin Gropius Bau w Berlinie, od 2012 r. koordynatorka projektu CBH PAN „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”, tłumaczka z języka polskiego i angielskiego.