Pracownicy

Pracownik naukowy
dr Katarzyna Woniak
+49 30 486 285 45

URLOP

Historyk i etnolog, studiowała historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002-2005) oraz historię XIX i XX w., historię średniowiecza i etnologię  na Uniwersytecie w Augsburgu (2004-2008). Tematem jej pracy magisterskiej, powstałej pod kierunkiem prof. Andreasa Wirschinga i prof. Ludwika Eibera, był wkład Domu Niemieckiego Wschodu w Monachium w porozumienie między Polakami a Niemcami, 1990-2006. W latach 2008-2012 Katarzyna Woniak odbyła studia doktoranckie w formie cotutelle de thèse pomiędzy Zakładem Historii Nowszej i Najnowszej na Uniwersytecie w Augsburgu (prof. Andreas Wirsching) i Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. Krzysztof Makowski) i obroniła pracę doktorską pt.: „Od wypierania po nowe odkrywanie. Kultury pamięci w miasteczkach północno-zachodniej Polski: Łobez i Złotów po II wojnie światowej. Studium porównawcze." Pracowała jako asystent naukowy w Zakładzie Historii Nowszej i Najnowszej Uniwersytetu w Augsburgu (projekt: Europa po 1989 r.) oraz w Instytucie Historii Współczesnej w Monachium.

Zainteresowania badawcze:
Przymusowe migracje w XX w., kultury pamięci, historia lokalna, druga wojna światowa, praca przymusowa, historia stosunków polsko-niemieckich w XX w., historia Pomorza Zachodniego.
 
Projekty:
 
Udział w gremiach:
Członek Rady Naukowej projektu: Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte

Wybrane publikacje:

  • Verdrängen und Wiederentdecken. Die Erinnerungskulturen in den west- und nordpolnischen Kleinstädten Labes und Flatow seit 1945. Eine vergleichende Studie [Wypierania i ponowne odkrywanie. Kultury pamięci w miasteczkach północno-zachodniej Polski: Łobez i Złotów po II wojnie światowej. Studium porównawcze], Marburg, Herder-Institut, 2016 (ilość stron: 420).
  • Der Beitrag des Hauses des Deutschen Ostens in München zur Verständigung zwischen Deutschen und Polen 1990-2009 [Wkład Domu Niemieckiego Wschodu do porozumienia pomiędzy Niemcami a Polakami 1990-2009], Monachium 2010 (ilość stron: 159).
  • The German Occupation of Poland in German und Polish History Schoolbooks, in: Anna Wolff-Powęska/Piotr Forecki (red.), World War II and Two Occupations. Dilemmas of Polish Memory, Frankfurt am Main 2016, Peter Lang Verlag, s. 169-189.
  • Ujęcie Zagłady w niemieckich podręcznikach szkolnych, w: Zagłada Żydów. Studia i Materiały, nr (11) 2015, s. 573-590.
  • Jeńcy wojenni jako robotnicy przymusowi. O jednym z wymiarów pracy przymusowej Polaków podczas drugiej wojny światowej, w: Przegląd Historyczny, nr 4/2014, s. 644-658.