Pracownicy

Pracownik naukowy
dr Zofia Wóycicka
+49 30 486 285 55

Historyczka, kuratorka muzealna, studiowała w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1995-2001). W 2001 r. obroniła w Instytucie Historycznym UW pracę magisterską pod tytułem „Od Weepers do Wieprza. Dzieje pewnej wioski byłego województwa olsztyńskiego w latach 1945-1956“. W latach 1999-2000 i 2002-2003 Zofia Wóycicka studiowała na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (2001-2006). Równocześnie uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym „Obrachunek z dyktaturą oraz budowanie tożsamości narodowej na obrzeżach Europy: Kultura historyczna w Polsce i w Hiszpanii w perspektywie porównawczej“ prowadzonym przez prof. Stefana Troebsta z Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku (2002-2005). W 2007 r. obroniła pod kierunkiem prof. Włodzimierza Borodzieja pracę doktorską na temat polskich sporów wokół pamięci i upamiętnienia nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, 1944-1950. W latach 2007-2011 pracowała w Centrum Edukacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich, a następnie jako kuratorka w Domu Historii Europejskiej w Brukseli (2011-2015). W latach 2010-2014 była adiunktem w Instytucie Historycznym UW (od 2011 r. urlopowana). W CBH pracuje od grudnia 2015 r.

Laureatka Nagrody Historycznej „Polityki” za książkę „Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, 1944-1950”.

Zainteresowania badawcze: historia najnowsza Polski i Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej i stalinizmu, pamięć społeczna, pamięć drugiej wojny światowej, muzea i edukacja muzealna.

Projekty: Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe (UNREST):
Ratowanie Żydów podczas II wojny światowej w narracjach współczesnych muzeów europejskich

Wybrane publikacje:

  • Arrested Mourning. Memory of Nazi Camps in Poland, 1944-1950, Frankfurt am Main 2014
  • Etniczna polityka komunistów, z Agnieszką Nowakowską, Warszawa 2010
  • Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, 1944-1950, Warszawa 2009
  • Auschwitz. Ein Verbrechen und viele Erinnerungen, w: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, t. 2 (Geteilt/Gemeinsam), red. Hans-Henning Hahn, Robert Traba, Paderborn 2014
  • Zur „Internationalität“ der Gedenkkultur: Die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im Spannungsfeld zwischen Ost und West 1954-1978, w: “Archiv für Sozialgeschichte” 45/2005