Kalendarium

1

Październik 2020
18:00

Totalitarian regimes and the end of multicultural communities in Eastern Europe

7

Październik 2020
15:00

Międzynarodowa konferencja jubileuszowa na 100 lecie wojny polsko sowjeckiej