Polish Avant-garde in Berlin/Polnische Avantgarde in Berlin. Konferencja wpisuje się w obchody 100-lecia polskiej awangardy, które odbędą się w Polsce w 2017 roku.

Członkowie Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

uroczystość wręczenia Nagrody Uniwersytetu Viadrina dla Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

Uroczyste wręczenie Naukowej Nagrody Ambasadora RP 2017 odbędzie się 13 grudnia 2017 r. na Europejskim Universytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, godz. 13.00 w Sali Senatora.

Na zakończenie uroczysty wykład wygłosi Prof. Dr. Dr. h.c. Michael G. Müller: "Reformation und katholische Reform in der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen. Das Jahr 1517 aus der Perspektive von 2017"

Wystawa: "Historia w dialogu"

W tym roku świętujemy dziesięć lat pełnej sukcesów działalności Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, w czasie których aktywnie współtworzyliśmy polsko-niemiecki dialog naukowy. Z tej okazji wspólnie z Państwem postanowiliśmy podsumować minioną dekadę i uroczyście zainicjować to, co przed nami.