Praktyki

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oferuje od marca 2019 na min. 3 miesiące praktyki dla studentów z Polski i z Niemiec przy następujących projektach:

- Współkoordynacja projektów naukowych
- Biblioteka naukowa CBH PAN

Od 2006 roku berlińska stacja Polskiej Akademii Nauk działa jako Centrum Badań Historycznych PAN (CBH PAN). Jest to jedyna placówka zagraniczna Akademii, która prowadzi własną działalność naukowo-badawczą w zakresie kultur pamięci w Polsce, Niemczech oraz Europie, migracji, historii II wojny światowej oraz odnosząca się do aktualnych dyskursów historycznych w obu krajach. Celem CBH PAN jest badanie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim.

 

Profil praktyki

WSPÓŁKOORDYNACJA PROJEKTÓW NAUKOWYCH

Zadania
Praktykanci pomagają zespole przy organizacji seminarium Klaus Zernack Colloquium, które odbywa się raz w miesiącu oraz dalszych planowanych imprezach naukowych. Ponadto do głównych zadań praktykantów należą prace redakcyjne przy różnych publikacjach naukowych, tłumaczenia i przeprowadzenie kwerend a także pomoc techniczna przy wykładach i seminariach. Jednocześnie istnieje możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z dziedziny historii stosunków polsko-niemieckich. Mile widziane jest uczestniczenie w imprezach naukowych Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Nasze oczekiwania

 • ukończone studia licencjackie z zakresu historii, kulturoznawstwa lub nauk społecznych
 • zainteresowanie historią stosunków polsko-niemieckich
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego, mile widziana też znajomość innych języków
 • umiejętność redagowania tekstów naukowych
 • mile widziane doświadczenie w pracy z programami do obróbki filmów (nie jest to wymóg konieczny)
 • sprawna obsługa komputera: MS-Office
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność

 

Nasza oferta

 • możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie nauki, badań i koordynacji projektów
 • kontakty i zdobycie dodatkowej wiedzy w zakresie własnych zainteresowań badawczych
 • własne stanowisko pracy
 • opieka merytoryczna jednego z pracowników zespołu
 • świadectwo odbycia praktyk

 

BIBLIOTEKA NAUKOWA CBH PAN

Biblioteka Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk jest specjalistyczną biblioteką naukową gromadzącą literaturę z zakresu historii Polski i Niemiec. Obok publikacji dotyczących historii stosunków polsko-niemieckich zawiera ona również książki związane tematycznie z projektami naukowymi prowadzonymi przez Centrum. W bibliotece gromadzone są m.in. publikacje dotyczące europejskiej historii, kultury, nauk humanistycznych, historii regionów i kultur pamięci. Zasób obejmuje ok. 12.000 tytułów, wśród których znajdują się zarówno pozycje niedostępne w innych berlińskich bibliotekach, jak i książki z niemieckiego kanonu historycznego.

Zadania
Praktykant lub praktykantka będzie miał/miała możliwość poznać wszystkie obszary pracy w bibliotece takie jak: rejestracja nowych użytkowników, zamówienia, techniczna obróbka książek przeznaczonych do wypożyczenia, katalogowanie i obsługę katalogu. Ponadto praktykant lub praktykantka będzie przejmował/a zadania w konteście public relations. Udział w wydarzeniach naukowych Centrum mile widziany. Godziny pracy zależą od godzin otwarcia biblioteki (obecnie: czwartek + piątek: 9.00-17.00).

Wymagania

 • Ukończone studia pierwszego stopnia (lub przynajmniej piąty semestr)
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i przynajmniej dobra znajomość polskiego
 • Obsługa komputera i pakietu MS-Office
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w bibliotece

Oferujemy

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w bibliotece i w dziedzinie historii
 • W pełni wyposażone miejsce pracy
 • Opiekuna praktyk
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk
 • Dobrą atmosferę w pracy

Praktyki można odbywać w trakcie roku akademickiego lub w czasie przerw semestralnych (co najmniej 3miesiące). Godziny pracy muszą być dopasowane do godzin otwarcia CBH. Planowane jest wynagrodzenie finansowe. Praktyki w zakresie współkoordynacji projektów naukowych można odbywać na pełnym etacie (3 dni w tygodniu) lub na pół etatu (2 dni w tygodniu).

Zakwaterowanie
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk niestety nie może zapewnić noclegu praktykantom spoza Berlina, ani pokryć kosztów zakwaterowania.

Zgłoszenie
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia drogą mailową do 15 lutego br. na adres mailowy: olga.paczynska@cbh.pan.pl.
Aplikacje powinny zawierać: list motywacyjny, życiorys, zaświadczenie o immatrykulacji na uniwersytecie i ewentualne zaświadczenia o przebytych praktykach.
Prosimy także o wskazanie, którą z proponowanych praktyk jesteście Państwo zainteresowani.