Pracownicy

Dyrektor
prof. dr hab. Robert Traba
+49 30 486 285 40

Profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN
Profesor honorowy na Freie Universität w Berlinie

Historyk, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórca olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” i redaktor czasopisma „Borussia”, członek redakcji kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”. Pracę naukową zaczynał w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie; w latach 1995–2003 pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim (2001-2005), profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 2006 r. dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i profesor honorowy na Freie Universität w Berlinie. Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej; członek wielu polskich i międzynarodowych gremiów naukowych, m.in.członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Rady Fundacji i wiceprzewodniczący międzynarodowego komitetu doradczego Fundacji Topografia Terroru. Laureat nagrody ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec za dorobek w dziedzinie porozumienia między obu krajami (2004) oraz Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia za książkę „Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec” (2007).

Głównym obszarami zainteresowań badawczych prof. Roberta Traby są  historia kultury i pamięć społeczna. Geograficznymi punktami odniesienia są pogranicze polsko-niemieckiego w XIX i XX wieku, Prusy Wschodnie oraz Europa Środkowo-Wschodnia. Jego horyzont poznawczy i sferę publicznej aktywności wyznaczają następujące kategorie:

 • historia stosowana
 • otwarty regionalizm
 • krajobraz kulturowy
 • akulturacja
 • pamięć kulturowa.

W ostatnich latach prof. Traba kierował następującymi projektami badawczymi:

 • Akulturacja i asymilacja w stosunkach polsko-niemieckich w XIX i XX w. (zakończenie 2011 r.)
 • My, berlińczycy! Wir Berliner! Polacy w rozwoju Berlina (XVIII–XXI w.) (2006-2009)
 • Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-polnische Erinnerungsorte (2007-2015)
 • Modi memorandi. Interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej (2010-2014)
 • Historia i pamięć polsko-niemieckiego pogranicza. Warmińska Purda (w ramach tego projektu przygotowywana jest autorska publikacja „Przeszłość i jej pamiętanie”)

Wybrane publikacje

 •  „Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, Poznań – Warszawa 2005, Olsztyn 2006, 2007; (3 wyd. PL i 1 DE)
 • Ostpreußen – die Konstruktion einer deutschen Provinz: eine Studie zur regionalen und nationalen Identität 1914 – 1933, tłum. Peter Oliver Loew, KLIO IN POLEN 12: Osnabrück 2010
 • Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, red. Robert Traba, t. I: Stereotypy i pamięć, Warszawa 2009; t. II: Sąsiedztwo polsko- niemieckie, Instytut Studiów Politycznych - Niemiecki Instytut Historyczny: Warszawa 2012
 • Historie wzajemnych oddziaływań, red. Robert Traba, współpraca: Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Oficyna Naukowa: Warszawa 2014
 • The Past in the Present, tłum. Alex Shannon Peter Lang: Frankfurt a. M. 2015
 • Myślenie historyczne, t. I: J. Rüsen, Nadawanie historycznego sensu, tłum. R. Żytyniec; t. II: Świadomość i kultura historyczna, tłum. I. Sellmer, red. R. Traba, H. Thünemann Wydawnictwo Nauka i Innowacje: Poznań 2015
 • Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. I-IV | Deutsch-polnische Erinnerungsorte, t. I-V, red. Robert Traba, Hans Henning Hahn, współpr. Maciej Górny i Kornelia Kończal, Warszawa |Paderborn 2012-2015.