Seminarium Klaus Zernack Colloquium

Rodzaj projektu: seminarium
Termin: raz w miesiącu w danym roku akademickim
Miejsce: Centrum Badań Historycznych PAN, Majakowskiring 47, 13156 Berlin-Pankow
Organizatorzy: Centrum Badań Historycznych PAN, Instytut Historyczny Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 
Seminaria „Klaus Zernack Colloquium” prowadzone są od semestru zimowego 2010/2011 i odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 18.00 w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Patronat nad nimi objął Klaus Zernack – emerytowany Profesor Historii Europy Wschodniej na Freie Univerisität w Berlinie. Spotkania prowadzone są wspólnie przez profesorów Roberta Trabę (dyrektor CBH PAN), Michaela G. Müllera (Instytut Historyczny Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) we współpracy z prof. Igorem Kąkolewskim (CBH). Objęli oni merytoryczną opieką seminaria, których celem jest umożliwienie wybitnym naukowcom różnych pokoleń dyskusji nad projektami badawczymi, zorientowanymi wokół wypracowanej przez Klausa Zernacka idei Beziehungsgeschichte – historii wzajemnych oddziaływań. Referatom każdorazowo towarzyszy komentarz zaproszonego do dyskusji eksperta z danej dziedziny.
 
Spotkania odbywają się z reguły w języku niemieckim i mają charakter otwarty. Co roku cykl odbywa się pod innym hasłem.