The Dawning of Christianity in Poland

Redakcja: 
prof Igor Kąkolewski
prof Christian Lübke
prof Przemysław Urbańczyk
Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-3-631-78725-0

 

Tom obejmuje dwa obszary badań. Jego pierwsza część zawiera artkuły polskich, niemieckich, czeskich i ukraińskich archeologów i historyków, dotyczące genezy i  przebiegu chrystianizacji na ziemiach polskich począwszy od X wieku w szerszym kontekście podobnych procesów zachodzących i obszarach sąsiednich.

Druga część tej publikacji zawiera eseje poświęcone kulturom i polityce pamięci w odniesieniu do początków państwowości w Polsce i na Rusi Kijowskiej. Ukazują one m.in. specyfikę i ewolucję różnych polityk historycznych związanych z mitami założycielskimi państwowości we współczesnej Polsce, Rosji i na Ukrainie.

Publikacja jest pokłosiem zorganizowanej w CBH PAN w Berlinie we współpracy z Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa w Lipsku oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie dwudniowej konferencji „Procesy chrystianizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Historyczne tło i aspekty chrztu Mieszka I w 966 roku / Der Prozess der Christianisierung im östlichen Mitteleuropa – das historische Umfeld der Taufe Mieszkos im Jahr 966“.

Redakcja naukowa

Igor Kąkolewski jest profesorem i dyrektorem Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Jego badania koncentrują się na historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Europy we wczesnej epoce nowożytnej, historii stosunków polsko-niemieckich, studiach o kulturze pamięci.

Christian Lübke jest profesorem i dyrektorem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa w Lipsku. Jego obszary badawcze obejmują historię średniowiecza w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej, historię Rosji, historię społeczną i gospodarczą.

Przemysław Urbańczyk jest profesorem i dyrektorem Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych Polskiej Akademii Nauk. Jego badania koncentrują się na archeologii i historii średniowiecza w Polsce, Europie Środkowej, Skandynawii i regionie Północnego Atlantyku.