Szkoła letnia 2015

Berlińska Międzynarodowa Szkoła Letnia

Rodzaj projektu: projekt dydaktyczny
Miejsce: Berlin
Termin: 06 -13 września 2015

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej  oraz Uniwersytetami w Toruniu i w Poczdamie w 2015 r. zorganizowało dla studentów oraz doktorantów z Europy Wschodniej i Środkowowschodniej Berlińską Międzynarodową Szkołę Letnią. Podczas zajęć uczestnicy mieli szansę uzyskać szersze,  interdyscyplinarne spojrzenie na problemy leżące w centrum ich zainteresowań, przedstawić i poddać dyskusji własne projekty badawcze oraz wysłuchać wykładów eksperckich.