Szkola letnia

Berlińska Międzynarodowa Szkoła Letnia

Rodzaj projektu: projekt dydaktyczny
Miejsce: Berlin
Termin: 2015-2018

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej  oraz Uniwersytetami w Toruniu i w Poczdamie od 2015 r. organizuje dla studentów oraz doktorantów z Europy Wschodniej i Środkowowschodniej Berlińską Międzynarodową Szkołę Letnią. Podczas zajęć uczestnicy mają szansę uzyskać szersze,  interdyscyplinarne spojrzenie na problemy leżące w centrum ich zainteresowań, przedstawić i poddać dyskusji własne projekty badawcze oraz wysłuchać wykładów eksperckich.

Co roku szkoła odbywa się pod innym hasłem przewodnim, sformułowanym w sposób na tyle uniwersalny i zarazem interdyscyplinarny, aby wychodzić poza wąskie ramy rozumienia i uprawiania historii np.:

  • Druga wojna światowa z transnarodowej perspektywy: nowe koncepcje badawcze w dialogu
  • Oblicza wielokulturowości: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
  • Rewolucje medialne: samospełniające się proroctwa?
  • Tolerancja czy tolerowanie? Mniejszości między wolnością, integracją a asymilacją
  • Płeć jako konstrukt i instrument kultury i polityki
  • Historia w przestrzeni publicznej

Kontakt: Katarzyna Woniak