Rocznik HISTORIE

20.10.2020

Tematem przewodnim najnowszego tomu rocznika „Historie” są kwestie plebiscytów terytorialnych, zasady samostanowienia i ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Punktem wyjścia dla prezentowanej przez nas tematyki była setna rocznica tzw. „małego traktatu wersalskiego”, która przypadła na rok 2019. Traktat ten był pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który regulował kwestie ochrony mniejszości narodowych, językowych i religijnych. Był on podstawą dalszych międzynardowych aktów prawnych dotyczących ochrony mniejszości narodowych w takich krajach jak m.in. Austria, Czechosłowacja, Rumunia, Węgry, Grecja i Turcja.

Całe wydanie znajdą Państwo tutaj : journals.pan.pl/historie

Spis treści oraz editorial w języku niemieckim znajdą państwo poniżej.