Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Wojna i Pokój

Redaktor prowadzący: 
dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp
Rok wydania: 
2019
ISBN: 
ISSN: 1865-5548

Dwunasty numer rocznika poświęcony jest najważniejszym rocznicom 2018/2019: 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 75. rocznicy przywrócenia niepodległości Polski i 30. rocznicy upadku komunizmu w Polsce i NRD.

Eksperci dyskutują w swoich tekstach różne aspekty poszczególnych wydarzeń historycznych i procesów oraz omawiają konsekwencje, paralele i różnice w ich przebiegu i recepcji w Niemczech i Polsce.