Klaus Zernack Colloquium 2021

Wydarzenie z cyklu wykładów

Wewnątrz czy na zewnątrz? Historyczne debaty o politycznej i społecznej partycypacji w Europie środkowo-wschodniej

Serdecznie zapraszamy w ramach Klaus Zernack Colloquium na kolejne wydarzenie na temat:

Znaczenie przynależności religijnej i etnicznej w epoce wczesnonowożytnej

w czwartek, 15 kwietnia 2021 o godz. 18:00.

W formie webinarium na platformie Zoom (DO REJESTRACJI) i jako transmisja na żywo na stronie CBH PAN na Facebooku.

 
 
z wykładami prowadzonymi przez:
 
Jürgen Heyde, Leibniz-Instytut Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej – GWZO w Lipsku:
Kształtowanie się grup etnicznych w epoce przednowoczesnej
Stephan Theilig, Instytut Studiów Kaukaskich, Tatarskich i Turkiestańskich – ICATAT w Magdeburgu:
Turcy, Maurowie i Tatarzy - obrazy Innego. Muzułmańskie środowiska życia w Brandenburgii-Prusach w XVIII wieku
 
Moderacja:
Ariane Afsari (Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej), Igor Kąkolewski  (CBH PAN Berlin) oraz Agnieszka Zawadzka (CBH PAN Berlin)
 
Jakie znaczenie miało wyznanie lub przynależność do mniejszości etnicznej w społeczeństwach przednowoczesnej Europy? Jak zostały określone i wprowadzone kryteria wykluczenia?
 
Nasi wykładowcy:
Prof. Dr. Jürgen Heyde studiował historię Europy Wschodniej, slawistykę i historię średniowiecza w Giessen, Moguncji, Warszawie i Berlinie. Patronem tego Colloquium, profesor Klaus Zernack, był jego promotorem doktorskim; w 2009 r. Heyde uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od marca 2016 r. jest profesorem kontraktowym na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze; wcześniej był pracownikiem naukowym m.in. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie oraz w Instytucie Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej im. Leibniza - GWZO w Lipsku. Badał przede wszystkim kształtowanie się grup etnicznych w epoce przednowoczesnej, migracyjne społeczeństwa i powiązania transkulturowe.
 
Dr. Stephan Theilig studiował historię, filologię hiszpańską i informatykę na Uniwersytecie w Poczdamie i pracował jako przewodnik naukowy i edukator muzealny w Niemieckim Muzeum Historycznym. Od 2014 do 2019 r. był naukowym dyrektorem Muzeum Brandenburgii-Prus w Wustrau. Uzyskał stopień doktora w dziedzinie translatoryki na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie na temat dzisiejszego wydarzenia. Od 2019 roku jest nauczycielem historii i języka hiszpańskiego na kampusie Oberbarnimschulen w Eberswalde.
 
 
Seminaria wspólnie organizowane przez: