Nagroda im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla dr Mileny Woźniak-Koch

Z wielką radością zawiadamiamy, że dr Milena Woźniak-Koch, pracowniczka naukowa CBH PAN, została laureatką Nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, przyznanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki (SHS) za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny historii sztuki w 2020 r. Serdecznie gratulujemy!
Praca dr Mileny Woźniak-Koch, zatytułowana Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880–1939). Studium przypadków, została doceniona przez jury m.in. za „wielostronność spojrzenia, szerokość perspektyw, wielką rzetelność i uczciwość badawczą”. Recenzenci uznali, że rozprawa ta „może być uznana za autonomiczne opracowanie niezwykle trudnego i drażliwego tematu, jakim są relacje polsko- żydowskie, bynajmniej nie tylko w zakresie kolekcjonerstwa czy kultury”.
Nagroda im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, przyznawana corocznie od blisko 70 lat, jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w środowisku polskich historyków sztuki. Więcej na ten temat oraz fragmenty recenzji rozprawy dr Mileny Woźniak-Koch można znaleźć na stronie SHS: https://www.shs.pl/?page_id=3266

Fotografie kolekcji Stanisława Reichera, lata 30. XX wieku, Muzeum Narodowe w Warszawie